ประกาศเสียงตามสาย / PA Sound

ประกาศเสียงตามสาย

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WM-2100 01 TOA's WM-2100 is a Portable Transmitter designed to use 470 MHz band radio signals. An optional microphone (not supplied with the unit) is
  จาก 9,240.00 บาท
  ราคา 9,240.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   553

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WD-4800 ER The TOA Wireless Antenna Distributor WD-4800 is designed to be used in conjunction with VHF/UHF band system. It comes with two channels, i
  จาก 9,770.00 บาท
  ราคา 9,770.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   587

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WA-1822C H The TOA WA-1822C is a portable cassette meeting amplifier rated at 20 W output. It has an internal cassette deck and can accept up to two
  จาก 15,650.00 บาท
  ราคา 15,650.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   589

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  WA-1822 H The TOA WA-1822 is a portable meeting amplifier that can accept up to two optional wireless tuner modules (WTU-4800, WTU-3800) of UHF and V
  จาก 11,940.00 บาท
  ราคา 11,940.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   598

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  B = 1 V Power Source 24 V DC (operating range: 20 - 40 V DC)M3.5 screw terminal, distance between barriers: 8.8 mm Current Consumption Under 2 A (
  จาก 35,740.00 บาท
  ราคา 35,740.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   691

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VX-2000DS The VX-2000DS Emergency Power Supply Unit supplies the DC power to each equipment in the VX-2000 system by connecting the VX-200PS Power Su
  จาก 23,830.00 บาท
  ราคา 23,830.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   634

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VX-2000 The VX-2000 System Manager is an input matrix unit that assigns input signals to 4 audio buses, and functions as the VX-2000 system's main co
  จาก 57,730.00 บาท
  ราคา 57,730.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   604

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VR-1020 Used in conjunction with the V-1069 data receiver, the VR-1020 remote microphone permits broadcast to up to 20 zones plus all-call control.
  จาก 31,430.00 บาท
  ราคา 31,430.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   645

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VR-1010 Used in conjunction with the V-1069 data receiver, the VR-1010 remote microphone permits broadcast to up to 10 zones plus all-call control.
  จาก 28,030.00 บาท
  ราคา 28,030.00 บาท

   12 ก.พ. 2562

   628

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VR-1005 Used in conjunction with the V-1000 series power amplifiers, the VR-1005 permits broadcast to up to 5 zones plus all-call control. Specifica
  จาก 22,940.00 บาท
  ราคา 22,940.00 บาท

   12 ก.พ. 2562

   591

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VR-1001B The TOA Paging Microphone VR-1001B has a unidirectional dynamic microphone element and a press-to- talk switch. It is designed for use with
  จาก 6,100.00 บาท
  ราคา 6,100.00 บาท

   17 ธ.ค. 2561

   596

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-2421 The VP-2421 Power Amplifier features a 420 W-by-1 channels configuration, and uses the VP-200VX Power Amplifier Module per channel. Specific
  จาก 27,490.00 บาท
  ราคา 27,490.00 บาท

   18 ธ.ค. 2561

   596