ประกาศเสียงตามสาย / PA Sound

ประกาศเสียงตามสาย

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-2241 The VP-2241 Power Amplifier features a 240 W-by-1 channels configuration, and uses the VP-200VX Power Amplifier Module per channel. Specific
  จาก 18,880.00 บาท
  ราคา 18,880.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  283

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-2064 The VP-2064 Power Amplifier features a 60 W-by-4 channels configuration, and uses the VP-200VX Power Amplifier Module per channel. Specifica
  จาก 19,240.00 บาท
  ราคา 19,240.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  567

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-2122 The VP-2122 Power Amplifier features a 120 W-by-2 channels configuration, and uses the VP-200VX Power Amplifier Module per channel.  Specifi
  จาก 19,240.00 บาท
  ราคา 19,240.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  463

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-1361 301H The VP-1361(301H) power amplifier can be used for rack-mount application. Specification  * 0 dB = 1 V Power Source AC: 230 V AC, 50/
  จาก 44,690.00 บาท
  ราคา 44,690.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  503

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-1241 301H The VP-1241(301H) power amplifier can be used for rack-mount application. Specification  * 0 dB = 1 V Power Source AC: 230 V AC, 50/
  จาก 29,560.00 บาท
  ราคา 29,560.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  476

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-1121 301H The VP-1121(301H) power amplifier can be used for rack-mount application. Specification  * 0 dB = 1 V Power Source AC: 230 V AC, 50/6
  จาก 21,790.00 บาท
  ราคา 21,790.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  506

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VP-1061 301H The VP-1061(301H) power amplifier can be used for rack-mount application.  Specification  * 0 dB = 1 V Power Source AC: 230 V AC, 50
  จาก 19,800.00 บาท
  ราคา 19,800.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  468

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VM-3360VA The VM-3360VA is a multifunctional amplifier that can be mounted in an EIA-Standard equipment rack (3-unit size). The unit comes with audio
  จาก 87,190.00 บาท
  ราคา 87,190.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  496

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VM-3360E The VM-3360E is a multifunctional amplifier that can be mounted in an EIA-Standard equipment rack (3-unit size). The unit comes with the spe
  จาก 76,820.00 บาท
  ราคา 76,820.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  434

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VM-3240VA The VM-3240VA is a multifunctional amplifier that can be mounted in an EIA-Standard equipment rack (3-unit size). The unit comes with audio
  จาก 78,770.00 บาท
  ราคา 78,770.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  499

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VM-3240E The VM-3240E is a multifunctional amplifier that can be mounted in an EIA-Standard equipment rack (3-unit size). The unit comes with the spe
  จาก 67,680.00 บาท
  ราคา 67,680.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  315

 • หมวดหมู่สินค้า : ประกาศเสียงตามสาย TOA
  VM-2240 The VM-2240 is a multifunctional amplifier that can be mounted in an EIA-Standard equipment rack (3-unit size). The unit comes with 4 audio i
  จาก 31,770.00 บาท
  ราคา 31,770.00 บาท

  15 ส.ค. 2560

  484