เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าแรงติิดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 3,990.00 บาท
  ราคา 3,990.00 บาท
  - +

   31 ม.ค. 2567

   590

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกัน 2 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 2,590.00 บาท
  ราคา 2,590.00 บาท
  - +

   31 ม.ค. 2567

   164

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกัน 1 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 2,200.00 บาท
  ราคา 2,200.00 บาท
  - +

   26 ต.ค. 2566

   459

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกัน 2 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 13,000.00 บาท
  ราคา 11,500.00 บาท
  - +

   28 ต.ค. 2566

   3253

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกัน 2 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 7,110.00 บาท
  ราคา 7,110.00 บาท
  - +

   31 ม.ค. 2567

   3457

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกัน 2 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 4,270.00 บาท
  ราคา 4,270.00 บาท
  - +

   31 ม.ค. 2567

   879

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกัน 2 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 2,199.00 บาท
  ราคา 2,199.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   754

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกัน 2 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 3,080.00 บาท
  ราคา 3,080.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   661

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกัน 2 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 3,400.00 บาท
  ราคา 3,400.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   632

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกัน 2 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 14,630.00 บาท
  ราคา 14,630.00 บาท
  - +

   11 ต.ค. 2566

   712

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกัน 1 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 3,500.00 บาท
  ราคา 3,500.00 บาท
  - +

   11 ต.ค. 2566

   716

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  สินค้ารับประกัน 2 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 5,850.00 บาท
  ราคา 5,850.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   786