เครื่องสแกนใบหน้า

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 10,450.00 บาท
  ราคา 10,450.00 บาท
  - +

   29 มิ.ย. 2565

   221

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 15,950.00 บาท
  ราคา 15,950.00 บาท
  - +

   09 ม.ค. 2566

   222

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  สินค้ารับประกันคุณภาพ 2 ปี ราคายังไม่รวมค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  จาก 8,250.00 บาท
  ราคา 8,250.00 บาท
  - +

   29 มิ.ย. 2565

   233

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 13,200.00 บาท
  ราคา 13,200.00 บาท
  - +

   29 มิ.ย. 2565

   459

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 6,490.00 บาท
  ราคา 6,490.00 บาท
  - +

   09 ม.ค. 2566

   528

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 9,350.00 บาท
  ราคา 9,350.00 บาท
  - +

   29 มิ.ย. 2565

   498

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 11,550.00 บาท
  ราคา 11,550.00 บาท
  - +

   29 มิ.ย. 2565

   514

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 21,450.00 บาท
  ราคา 21,450.00 บาท
  - +

   29 มิ.ย. 2565

   446

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 6,490.00 บาท
  ราคา 6,490.00 บาท
  - +

   29 มิ.ย. 2565

   463

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 5,490.00 บาท
  ราคา 5,490.00 บาท
  - +

   29 มิ.ย. 2565

   516

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 9,790.00 บาท
  ราคา 9,790.00 บาท
  - +

   29 มิ.ย. 2565

   473

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 7,150.00 บาท
  ราคา 7,150.00 บาท
  - +

   29 มิ.ย. 2565

   580