เครื่องสแกนใบหน้า

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 10,450.00 บาท
  ราคา 10,450.00 บาท
  - +

   26 ต.ค. 2566

   433

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 13,200.00 บาท
  ราคา 13,200.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   651

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง สินค้ารับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปีเต็ม
  จาก 5,900.00 บาท
  ราคา 5,900.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   643

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง สินค้ารับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 8,900.00 บาท
  ราคา 8,900.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   628

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 7,000.00 บาท
  ราคา 7,800.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   669

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 6,490.00 บาท
  ราคา 6,490.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   591

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 7,900.00 บาท
  ราคา 7,900.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   591

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 7,150.00 บาท
  ราคา 7,150.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   752

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  สินค้ารับประกัน 2 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 8,900.00 บาท
  ราคา 8,900.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   637

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 10,450.00 บาท
  ราคา 10,450.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   549

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และ ค่าจัดส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  จาก 8,100.00 บาท
  ราคา 8,100.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   637

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องสแกนใบหน้า
  สินค้ารับประกัน 2 ปี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
  จาก 4,800.00 บาท
  ราคา 4,200.00 บาท
  - +

   10 ต.ค. 2566

   924